Tvorba autora

Romain Rolland začal svoju bohatú a rozmanitú tvorivú činnosť v divadelnej oblasti. Tieto divadelné hry boli určené pre tzv. ľudové divadlo. Napísal napríklad cyklus Tragédia viery: Svätý Ľudovít, Aert, Víťazstvo rozumu, sériu hier o Francúzskej revolúcii: Vlci, Danton Štrnásty júl Hra o láske a smrti, Kvetná nedeľa, Robespierre a protivojnovú grotesku Liluli.
Najviac sa však preslávil prózou , v ktorej napísal románový cyklus Ján Kryštof. Tento román autor koncipoval ako cyklickú hudobnú skladbu. Hrdina v mnohom pripomína nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena ale aj autora samotného. V rozpätí rokov 1870-1914 v Nemecku a vo Francúzsku zobrazuje Jána Kryštofa Kaffa (nem. sila) od jeho narodenia až po smrť. Hlavnú postavu porovnáva sa sv. Kryštofom ktorý preniesol cez rieku malého Krista. Hlavnou myšlienkou tohto románu je dôležitosť ľudskej aktivity a mravnosti. Ďalej napísal román – rieka Očarená duša. V tomto štvorzväzkovom diele auto opísal dramatický obraz ženy, ktorá sa snaží vyslobodiť z pút meštianskej spoločnosti. Tento román je z obdobia panovania Ľudovíta XIII. V románe Dobrý človek ešte žije (Colas Bruegnon)opísal jednoduchého človeka, ktorý dokáže prekonávať prekážky, miluje život, slobodu a pomáha ľuďom v období moru. Hlavný hrdina sa riadi myšlienkou, že človek si musí urobiť život na zemi príjemným, ak je to čo i len trochu možné. V neposlednom rade napísal psychologický novela Peter a Lucia
Významné diela v jeho tvorbe sú aj životopisy známych kultúrnych osobností. Napísal napríklad Beethovenov život, Michelangelov život, Život Tolstého, Život Gandhího. Písal aj odborné muzikologické, výtvarné a divadelné práce ako napríklad Hudobníci nedávnej doby, Hudobníci minulosti, Händel, Beethoven, Michelangelo Buonarotti, Francois Millet a iné.
Objavoval sa aj v publicistike, kde napísal vážne publicistické prejavy ako napríklad Revolúciou k mieru, Zabráňte vojne, Pamäti a spomienky, Divadlo ľudua iné.