Motivy

Láska a vojna. Sny (ilúzie) a skutočnosť.
Láska na pozadí vojny

            Zmena názoru – pred tým ako Peter stretol Luciu sa správal melancholicky a pesimisticky a nemal dôvod na myslenie na budúcnosť ale keď stretol Luciu sa jeho postoj k životu sa zmenil. Začal veci brať optimistickejšie.

            Zabúdanie na vojnu – obaja zabúdali na vojnu lebo žili len zo svojej lásky. Obaja si boli vedomí toho, že Peter musí ísť na vojnu a že tam niekde vonku je vojna ale nechcú o nej ani hovoriť ani rozmýšľať. Sú si toho vedomí a berú to ako povinnosť.

            Vojna Vs Láska – vojna prezentuje niečo zlé a postavy v diele k nej majú odpor. Na rozdiel od nej má láska v diele pozitívne postavenie. Láska ich vykúpila z normálneho, každodenného života.
Generačný problém

            Petrovi rodičia – jeho rodičia sú veľmi ovplyvniteľní. Otec je úradník a nikdy nepovedal krivé slovo na vládu. Je za vojnu a podporuje vládu aj keď sa mení, ale podľa neho je vždy neomylná. Jeho matka bola takou dobrou kresťankou, ako jeho otec dobrým republikánom. Miešala v plnej čistote svojho srdca svoje modlitby s vražednými prosbami, v prospech vojny

            Luciina matka – keďže Luciina matka pracovala v továrni na výrobu munície, bola čiastočne za vojnu.
Sociálny problém

            Lucia patrila do chudobnejšej vrstvy meštiactva a nosila obnosené šaty. Keďže si potrebovala kúpiť jedlo, musela zarábať peniaze a preto bola donútená maľovať. Keby jej však tá práca nevynášala, bola by ochotná pracovať aj inde, napríklad aj v továrni na muníciu.
Spoločenský problém

            Vojna – ničí vzťahy medzi – súrodencami. Pred vojnou bol Filip pre Petra veľkým vzorom ale po povolaní Filipa sa tieto putá trhajú.

                                               – ničí vzťahy aj medzi ženou a mužom. Zeny si nachodia milencov. Mužský zabúdajú na svoje ženy… kam človek kročí, počuje o rozvrátných manželstvách!
Stratená generácia

            Filip – jediný predstaviteľ stratenej generácie v diele