Filip

Petrov starší brat, ktorý narukoval hneď, ako začala vojna.

  1. A najcitlivejšie tykadlá bývajú tykadlá márnomyseľnosti. Filipove tykadlá sa chveli, hľadali a čudovali sa: chýbalo im čosi…Nemal tu azda svoj kruh lásky, ktorý mu prinášal zvyčajnú daň úctivých pozorností – pozorné poslucháčstvo, ktorému skúpo odmeriaval svoje rozprávania – rodičov, ktorý ho zahŕňali najnežnejším obdivom – mladšieho brata?…Stop! Áno naozaj, práve on nereaguje na tykadlá.
  2. Filip, ktorý kedysi predstieral k pálčivým otázkam mladšieho brata akúsi povýšeneckú a posmešnú omrzenosť, bol urazený, že tentoraz sa ho na nič nespytoval. Pokúsil sa teda sám vyvolať jeho otázky: stal sa zhovorčivejším a díval sa pritom na Petra, akoby mu naznačoval, že tieto reči patria jemu.
  3. Filip chcel debatoval, celkom sa vzrušil a rozrečnil sa. Po chvíli zbadal, že reční sám. Peter ho nechal a díval sa len na neho, akoby mu hovoril: „No, len si hovor, kamarát, ak ťa to baví! Len pokračuj! Počúvam ťa…“
  4. Môj život je obetovaný. V poriadku! No nie je spravodlivé brať aj tamtie dva životy. Keby som aspoň mohol vykúpiť ich šťastie
  5. Máš pravdu chlapče. To je čosi krásne, šťastie. Uži si aj moju časť…

Petrov otec
pracoval ako úradník, človek od kosti statočný a majúci najvyššiu mienku o povinnostiach svojho úradu. Ani raz sa neozval proti vláde. Myslel vždy ako zamestnanec štátu, ktorého vláda sa síce mení, no vždy je neomylná. Štátnu moc považoval za posvätnú prirodzenosť.

Petrova mama
ako bol jej manžel dobrým republikánom, tak ona bola dobrou kresťankou. Počas vojny sa často modlievala. Obaja rodičia zbožňovali svoje deti, ako praví Francúzi mali k nim len opravdivú a hlbokú lásku. Celí by sa pre ne obetovali.

Luciina mama
starostlivá, ťažko pracovala v továrni. Dcéra z dobrej rodiny dokázala sa postaviť za svoju lásku a opustiť pohodlie domova.

Luciin otec
učiteľ, gazdovský syn.

Priatelia:
Jacques Sée
zanietený za vojnu. Tento mladý ušľachtilý žid osvojil si všetky duchovné vášne Francuzska. Nástojčivý vo svojich tvrdeniach., a veľmi prudký v debate. Podľa neho išlo o krížovú výpravu demokracií za oslobodenie národov a odstránenie vojny.

Antoine Naudé
bol tiež za vojnu. No bol za ňu preto, že nebolo iného východiska. Tento milý tučný chlapec z meštianskej rodiny, s ružovými lícami, tichý a jemný, ktorý mal krátky dych.

Bernard Saisset
útly chlapec, distingvovaný, náruživý, veľmi nervózny, spaľovaný príliš živou mozgovou citlivosťou, pochádzajúci z bohatej meštianskej triedy, syn starej republikánskej rodiny, ktorá mala účasť vo vedení najvyšších štátnych úradov. Nenávidel vojnu, no s radosťou by bol prežil život v triednom boji – v boji proti svojej triede, v boji proti sebe samému.

Claude Puget
pochádzal z dobrej meštianskej rodiny, bol chudobný, z vidieka ho náhodou vytrhol inšpektor, pobadal jeho nevšedné nadanie.